חדשות ופרוטוקולים

01
22.11.2016

העסקת קרימינולוגים ברשות לשיקום האסיר

תחום מרכזי בקרימינולוגיה עוסק בחקר המשטרה, מערכות כליאה, שיקום, תקון, בתי המשפט ופונקציות אחרות במערכת אכיפת החוק. קרימינולוגים עשויים, אם כך, לחקור את היעילות או השלכות אחרות של מדיניות אכיפת חוק מסוימת, כמו גם את הלגיטימיות והמאפיינים האחרים של שחקנים וארגונים במערכת אכיפת החוק. קרימינולוגים בישראל אף שואפים לשחק תפקיד פעיל ומרכזי בטיפול ובתוכניות שיקום, ובהגדרת מדיניות ועשייה המבוססת על ממצאי מחקרים במערכת אכיפת החוק.תחום מרכזי
קרא עוד >>
03
26.05.2017

פרסים 2017

בכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה 2017 מחולקים 3 פרסים: א. פרס המאמר המצטיין של חוקר צעיר - בפרס זה זכו השנה שני דוקטורנטים: גברת אדים מסארווי (דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ; מר נעם חביב (דוקטורנט במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים). ב. פרס מפעל חיים על מצוינות בחקר הקרימינולוגיה - בפרס זה זכה פרופסור דיויד וייסבורד מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה
קרא עוד >>
07
15.08.2017

הודעתה של פרופ׳ אפרת שהם

לחברי האגודה שלום רב. אני שמחה לשתף כי המועצה להשכלה גבוהה העניקה הסמכה קבועה לתוכנית לימודי הM.A. בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. אני מבקשת להודות לראש המכון לקרימינולוגיה ולנשיא האוניברסיטה העברית על החזון והאמון שנתנו בנו בהעניקם לנו רשת ביטחון עד לקבלת ההסמכה הקבועה. אני בטוחה כי שיתופי פעולה מעין אלו, כמו גם שיתופי פעולה אחרים
קרא עוד >>
06
05.07.2017

מבקרים רשמיים בבתי הסוהר

בהתאם לסעיף 71 (א) לפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) תשל"ב – ממנה השר לביטחון פנים מבקרים רשמיים לבתי הסוהר. בין מבקרים אלה כלולים שמונה קרימינולוגים, שמתמנים לתפקיד זה בהמלצת האגודה לקרימינולוגיה. כתבי המינוי של המבקרים מתחדשים מדי שנה. על פי החוק רשאי מבקר רשמי להיכנס לכל בית סוהר ולבדוק את התנאים שבו, את דרכי הטיפול באסירים, את ניהולו התקין של בית הסוהר ואת התאמתם של אלה להוראות הדין. שמונת המבקרים מטעם
קרא עוד >>
09
15.08.2017

ברכות

לפרופסוריות שרה בן-דוד ומלי שחורי, מזל טוב מכל הלב ומעומק הלב וברכות רבות על קבלת דרגת "פרופסור מן
קרא עוד >>
02
28.04.2017

ישיבות הועד המנהל והאסיפה הכללית של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה - פרוטוקול

להלן עיקרי הנושאים שעלו בישיבה: הרכב ועדת הפרסים – נשיא האגודה התייחס לתקנון האגודה בנוגע להרכב ועדת הפרסים וזאת, תוך התמקדות בסוגיית חוסר ההפרדה בין חברי הועד המנהל לבין חברי ועדת הפרסים ובחשש, הנובע מכך, למראית-עין של הטיה. לפיכך, הוסכם שיש צורך בשינוי התקנון בכל הנוגע לקביעת הרכב וועדת הפרסים ואופן היבחרה. ספציפית, הוחלט שהחל מכנס האגודה הבא (2019) תורכב הוועדה מארבעה חברי אגודה שאינם מכהנים בוועד המנהל.
קרא עוד >>
05
05.07.2017

ייסודה של קבוצת עבודה בנושא פשיעה בסייבר

קבוצת עבודה בנושא פשיעה בסייבר באגודה הקרימינולוגית האירופאית (ESC). ניתן לקרא על הקבוצה באתר ה-ESC ואתן/ם מוזמנות/ים
קרא עוד >>