קול קורא

Call for Papers Criminal Justice Review
Call for Papers for Special Issue
Conference of the Victimology Society of Serbia
Cyber Network Conference
מכרז מחקר בתי משפט קהילתיים מעודכן
ההיסטוריה של שיטור, כליאה, פשע, ומשפט פל ילי
קול קורא פרס פתאל
קול קורא לכתבי יד בנושאי ויקטימולוגיה ישראלית