חדשות ופרוטוקולים

קול קורא לכתבי יד בנושאי ויקטימולוגיה ישראלית

קול קורא לכתבי יד בנושאי ויקטימולוגיה ישראלית

השנה (2018) ימלאו 45 שנה לסימפוזיון הבינלאומי הראשון לויקטימולוגיה שנערך בירושלים בספטמבר 1973, ביוזמת פרופ' ישראל דרפקין, מייסד המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית. סימפוזיון זה סימל את ייסודה של הוויקטימולוגיה כדיסציפלינה עצמאית בתחומי המחקר, הטיפול והעצמת הקורבן. מאז, הוויקטימולוגיה התפתחה מאד, כאשר חוקרים ישראלים  בולטים בתרומתם בתחום זה בבמות הבינלאומיות. 

לציון מרכזיותה של ישראל בהתפתחות הוויקטימולוגיה, מערכת "קרימינולוגיה ישראלית", כתב העת הרשמי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, מכריזה בזאת על הוצאה לאור של חוברת מיוחדת בעריכת פרופ' שמחה לנדאו. החוברת תעסוק בכל הנושאים הקשורים לויקטימולוגיה בישראל.

כל נושא המתייחס לבעיות הוויקטימולוגיה בארץ ראוי להגשה.  כתבי היד יכולים להיות דיווח על מחקר אמפירי, כמותני או איכותני, או דיון תיאורטי בבעיה נתונה.

כתבי היד יעברו שיפוט, כמקובל.

יש לשלוח את כתבי היד אל פרופ' שמחה לנדאו לכתובת:  simha.landau@mail.huji.ac.il עד 30.5.18.

 

בברכה,

פרופ' ישראל נחשון, עורך ראשי

"קרימינולוגיה ישראלית"