חדשות ופרוטוקולים

בשנה"ל הבאה תשפ"א תפתח תכנית לקרימינולוגיה קלינית, תואר שני עם תזה באוניברסיטת אריאל.