חדשות ופרוטוקולים

חדש! תואר ראשון בקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה.

בשנה"ל תשפ"ג יתפתח תכנית לימודים חדשה לתואר ראשון בקרימינולוגיה

במסלול חד חוגי או במסלול דו חוגי.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות הסטודנטים בטלפון 04-8288991

מצורף קובץ להורדה >>