חדשות ופרוטוקולים

חילופי תפקידים באגודה

הוועד המנהל של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה הסמיך אותנו לשמש כוועדת איתור שתפקידה להציע לבחירות כלליות של האגודה מספר מועמדים לבעלי תפקיד אשר על פי התקנון סיימו את תפקידם או מבקשים להתחלף.

להלן התפקידים המוצעים ובעלי התפקידים המתחלפים: 

אנו מבקשים להודות מקרב לב בשם כל חברי האגודה לפרופסור עינת, לפרופסור אדלשטיין , לדר' לשם ולדר' חימי על המחויבות הרבה, המסירות, הרצון הטוב והמעוף שליוו את פעילותם באגודה ועבור חבריה.

כל חבר/ה הרשום/ה באגודה הישראלית לקרימינולוגיה ואשר נתנו להם את הסכמתם, יכול/ה להציע מועמדות לאחד מתפקידים אלו (יו"ר האגודה, גזבר, חבר/ת ועד מנהל). 

את ההצעות ניתן להעביר עד תום חודש ינואר 2019 בליווי קורות חיים, הנמקה והמלצה לכל אחד מחברי ועדת איתור לכתובות המייל המופיעות בהמשך.

פרופסור אפרת שהם- יו"ר ועדת איתור

shoham@netzer.org.il

דר' רותם לשם- חברה בוועדה

rotem.leshem@biu.ac.il 

דר' רוני פקטור- חבר בוועדה

rfactor@mail.huji.ac.il