חדשות ופרוטוקולים

מיזם אקדמי ,ראשון מסוגו חוקרים מבר-אילן ישתתפו בהפעלת "כלא אוניברסיטאי" בכלא רימונים

אוניברסיטת בר-אילן ושירות בתי הסוהר יפעילו בקרוב בכלא רימונים מיזם שבמסגרתו ישתפו חוקרי האוניברסיטה פעולה עם צוות הכלא - סוהרים, עובדי השיקום והנהלת הכלא -  לשם לימוד שיטתי של דרכי העבודה וייעול השיקום של האסירים. 

המיזם החדשני, ראשון מסוגו בעולם, מכונה 'בית כלא אוניברסיטאי' ועל הפעלתו הסכימו באחרונה השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן ורנ"ג עפרה קלינגר  נציבת השב"ס. התכנית מבוססת על מודל שהגה פרופ' נתי רונאל, לשעבר ראש המחלקה לקרימינולוגיה בבר-אילן. המודל דומה ל"בית חולים אוניברסיטאי", שבו הוכח כי רופאים שעוסקים גם במחקר רפואי שיטתי הנם רופאים טובים יותר וכי המטופלים נהנים משיטות ריפוי והתערבות יעילות יותר.

הגישה החדשנית בבתי הכלא מתבססת על מודל דומה ולפיו סוהרים ומטפלים יוכלו לשפר את עבודתם בעזרת אנשי האקדמיה שילוו אותם בעבודתם בכלא ויסייעו בניתוח הנתונים ובבחינה שיטתית של עבודתם. מטרת המיזם היא להביא  לשיפור במדדי ההצלחה של שיקום אסירים כגון: חזרה לחברה; חדילת הפשיעה (מניעת רצדיביזם) ; שיקום חיי המשפחה של האסירים ושיקום תעסוקתי וחברתי.

" שיפור השיקום שאליו מכוון המודל יתבטא גם בצמצום המסוכנות של האסירים בהיותם כלואים, כך שיתאפשר שיעור גבוה יותר של חופשות ושחרור מוקדם שלהם" מסביר פרופ' רונאל. " במרכז המודל תהליכים משופרים של יצירת ידע מדעי שמשלב בין הידע המקצועי של עובדי שב״ס והידע האקדמי של סגל המחלקה לקרימינולוגיה והאוניברסיטה".

נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן, אומר כי המיזם הייחודי, הראשון מסוגו בעולם, עולה בקנה אחד עם המגמה של בר-אילן לייצר השפעה על העולם שמחוץ לאוניברסיטה בעזרת הידע והמחקר המתקיימים בתוכה ולהרחיב ולהדק את הקשר של בר אילן עם הקהילה.