חדשות ופרוטוקולים

פרסים 2017

בכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה 2017 מחולקים 3 פרסים:

א. פרס המאמר המצטיין של חוקר צעיר - בפרס זה זכו השנה שני דוקטורנטים: גברת אדים מסארווי (דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ; מר נעם חביב (דוקטורנט במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים).

ב. פרס מפעל חיים על מצוינות בחקר הקרימינולוגיה - בפרס זה זכה פרופסור דיויד וייסבורד מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית.

ג. פרס נשיא האגודה הישראלית לקרימינולוגיה - עבור פיתוח וקידום של מדיניות מבוססת-ראיות. זוכת הפרס השנה היא הסוכנות היהודית – ישראל, ברוקדייל-אשלים (JDC).